Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

ARCHITECTURAL HAPPY HOUR

29.09.2021

 Среща с Андрея Момерин на 6 Октомври 2021 в УАСГ, з.230 от 16:00ч.

Наше дълбоко разбиране е, че всичко с което сме свързани, е част от нашето битие. Ние не сме сами и отделени от нашият свят. И силата на човека да променя средата с която е взаимосвързан и взаимнозависим е огромна.
Ще ви споделя своят опит в промяната на архитектурна среда и ще споделя идеите за бъдещето!
Устойчивост, Климат, Човек, Архитектура... Как в днешният ден да оценим средата си?
Как да подходим към търсенето на нови решения? Какво от опита ни е ценно и къде сбъркахме?
Колко бързо е нужна промяна?
Елате на една интересна първа среща, където ще чуете историята ми за Устойчивата архитектура и където ще споделим заедно какво искате да научите в следваните ни срещи!
Ще ви представя и идеята си за една нова работилница в УАСГ в която заедно ще разработим инструментите на промяната!
Ще чуете повече за Qhome и DECIDIM, Indy Johar, Alastair Parvin, BREEAM, BRING за работата ни със СОФИЯПЛАН и много повече!
Андрея Момерин