Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

На вниманието на студентите, записани в 7-и или 9-и семестър, специалност ССС

18.10.2021, С. Първанова

Регионалното ръководство на КИИП София-град ежегодно отпуска стипендии на студенти, показали високи успехи в учебния процес. За учебната 2021/2022 г. се отпускат две стипендии на студенти, които се обучават в 7-и или 9-и семестър в специалност ССС. Изискванията, които тези студенти трябва да изпълнят са в приложения файл.

Кандидатите за стипендия трябва да подадат следните документи в деканата на СФ (може и по e-mail на dean_fce@uacg.bg или slp_fce@uacg.bg ):

  • Заявление за участие;
  • Мотивационно писмо до председателя на КИИП РК София-град;
  • Удостоверение за успех по посочените дисциплини, заверено в канцеларията на СФ (вместо оценката по "Стоманени и комбинирани мостове" да се посочи тази по "Стоманобетонни мостове");
  • Копие от студентската книжка с оценките по изброените дисциплини.

Срокът за подаване на документите е до 12:00 часа на 5.11.2021 г.
 Източник: Деканско ръководство на СФ