Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

На внимание на студентите от 2, 3 и 4 курс от специалност „Геодезия“, редовна форма на обучение – конкурс за стипендии

12.01.2022, Деканат ГФ

Конкурс за 2 бр. едногодишни стипендии от „Минстрой Холдинг“ АД 

Кой има право да кандидатства?
Редовно записали студенти зимен семестър на учебна 2021/2022 г. - 2, 3 и 4 курс от специалност „Геодезия“, редовна форма на обучение.
Условия за кандидатстване:
Среден успех от положените по учебен план изпити от предходната учебна година (2020/2021 г.), не по-нисък от Мн. добър (4.50).
Забележка: Допуска се студентите да имат максимум 1 неположен изпит от предходната учебна година, при което при изчисляване на в средния успех ще се включи оценка Слаб (2.00) за дисциплината с неположен изпит.
Документи за участие:
До 28.01.2022 г. (петък) 11:30 ч. в Деканата на Геодезически факултет (или на служебния и-мейл на факултета) трябва да се подадат:
1. Заявление от кандидата (да се посочи и-мейл и телефон за връзка);
2. Мотивационно писмо от кандидата.
Определяне на стипендиантите:
След събеседване с Деканското ръководство на Геодезически факултет в периода 02 -04.02.2022 г.
 Източник: Деканат ГФ