Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Награда за възпитаник на Хидротехническия факултет

07.02.2022

Номинираният в началото на месец декември 2021 год. в конкурса „Изобретател
на годината“
в категорията „Машиностроене и строителство“, д-р инж. Станислав
Дарачев, спечели наградата „Млад изобретател“ на фондация „Еврика“.
 

Тази награда е ново високо национално признание за колегата Дарачев за неговото изобретение „Преливник със самопочистващ ефект“. То е резултат от изследванията, свързани с наскоро защитения от инж. Дарачев дисертационен труд.

Канализационният преливник е регистриран като патент в Патентното ведомство на Р. България на 15 декември 2020 г.
 

Изобретението е вид хидротехническо съоръжение, широко използвано в канализационното строителство. С него се решава експлоатационен проблем при съществуващите смесени канализационни мрежи, където вследствие затлачването от влачени твърди наноси се редуцира светлото сечение на канализационните тръби, а оттам и капацитета на мрежата, което повишава риска от претоварване и щети от екологичен, материален и друг характер.
 

Пожелаваме още бъдещи успехи на колегата Дарачев!Източник: Деканат на ХТФ.