Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

На вниманието на студентите от ГФ при УАСГ

01.04.2022, Деканат ГФ

Уважаеми студенти,
Представяме на вашето внимание извадка от приетия на 09.03.2022 г. Правилник за административната дейност в УАСГ.

 Извадката касае административното обслужване на студентите в УАСГ.Източник: Деканат ГФ

Извадка от ПАД
Деканат ГФ