Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Резултати от частични избори за попълване състава на ФС на ХТФ

01.06.2022, Петър Филков

 На състоялото се на 31.05.2022 г. заседание на Общото събрание на Хидротехнически факултет (ХТФ) при УАСГ бяха проведени частични избори за попълване на състава на Факултетния съвет (ФС) на ХТФ.

При списъчен състав от 63 члена и редуциран състав 61, са присъствали 54, гласували - 53, брой валидни бюлетини - 53. Резултатите от проведеното гласуване са, както следва:

1. Квота хабилитирани преподаватели:

доц. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова - 49 гласа (избрана)

2. Квота студенти:

Лъчезар Юруков - 49 гласа (избран)

Радостин Ралев - 47 гласа (избран).Източник: Хидротехнически факултет