Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ХИМИК/ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ

07.07.2022, Петър Филков

ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ХИМИК/ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ

КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 Повече информация може да намерите в приложения файл.Източник: Хидротехнически факултет