Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Избираема дисциплина ПИСАТЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА В СТУДИОТО - ПИСАНЕ ЗА АРХИТЕКТИ

16.09.2023

 

WRITINGPLACE – АРХИТЕКТУРАТА КАТО ТЕКСТ И ТЕКСТЪТ КАТО АРХИТЕКТУРА

Това не е лекционен курс, а писателско студио за архитекти. Предлага възможност за студентите да упражнят уменията си да пишат в областта на собствената си дисциплина. Рядко в архитектурното образование се поставя акцент въобще върху комуникативните умения, от които изразяването вербално е съществена част – архитектите рядко пишат добре, а не знаят, че биха могли да го правят по силата на собствените си пространствени нагласи да структурират, да изграждат организирани архитектурни пространства. Защото текстовете, книгите са организирани пространства. И всички ние, които проектираме в обитаемата среда материални присъствия, сме с нагласата да създаваме триизмерно достоверни образи. Което представлява означаване на смисли, отправяне на послание и по същество писане.

Целта на курса е да се преодолее тази бариера – на различната медия на артистично изразяване, чрез средствата на познатото за тях – принципите на архитектурното проектиране. Създаването на литературен и архитектурен текст генеративно са едно и също нещо. В курса се споделят впечатления и се поощряват хората на пространствения дизайн в тази необходима посока.

Работа в курса е организирана в два панела:

  • Първи – като въвеждаща база, която балансирано запознава с принципите и логиката на избрания подход;
  • И втори, основен, като дизайнерски студии на практични занимания, под формата на кратки колоквиуми и семинари, организирани като дискусии, анализ и обсъждания на студентски упражнения, специализирани текстове и примери от добрите практики по темата. По подобие на логиката на изработване, представяне и обсъждане на архитектурния проект като възможно най-ефективна стратегия за усвояване на умения, различни от възприеманите като професионално рутинни.

Поради все пак ограничените възможности на курса в рамките му ще се разгледат подходите в два епистоларни жанра – архитектурна критика и архитектурен научен текст, като най-близки до необходимото в работата на студентската аудитория. И разбира се, всяка друга литературна форма, която би представлявала интерес.

Форматът на курса позволява да бъде впоследствие разширяван и в други от епистоларните жанрове в сферата на архитектурния текст, както и да предоставя възможност за включването външни лектори в широк интердисциплинарен спектър от сферата на хуманитаристиката – преподаватели, писатели, критици.

д-р арх. Мария Диамандиева

 

Учебните занятия по дисциплината са предназначени за преддипломантите на специалност "Архитектура" в IX семестър и ще се провеждат всеки понеделник от 14 до 16 ч в зала 315.Източник: Деканат на АФ