Начало / Факултети / Строителен факултет / Новини /

Отчет на деканското ръководство за периода 01.2020 - 05.2021
22.06.2021

Източник: Деканско ръководство на СФ
Заповед на Декана на Строителен факултет
28.05.2021

Източник: Деканат на СФ
Покана за Общо събрание на СФ
20.05.2021, Председател на ОС на СФ
До всички, дипломирали се в СФ през месец февруари 2021 г.
19.04.2021
Дипломантите, защитили през м. февруари 2021 г., трябва да подпишат дипломите си в канцеларията на Строителен факултет в периода 19.04. до ...
Източник: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на млад учен
08.03.2021
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТ-ДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ...
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 13