Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Европейска нощ на учените 2023 #SEARCH 2023
12.09.2023, Петър Филков
На 29.09.2023 г. (петък) ще се проведе поредната Европейска нощ на учените - 2023. УАСГ, като част от консорциума по Проекта SEARCH, ще посрещне ...
Източник: Проект SEARCH
Откриване на учебната година за специалности "Водоснабдяване и канализация", "Хидростроителство" и "Инженерна екология".
12.09.2023, Петър Филков
На 18.09.2023 г., след церемонията по откриване на учебната година в Аула "Максима" на УАСГ, от 13:00 ч. в зала Б 224 ще бъдат връчени книжките ...
Източник: Хидротехнически факултет
Предварително разпределение по специализации на студентите от специалност "Хидростроителство"
11.09.2023, Петър Филков
 Предварителното класиране е на базата на одобрени от катедрата критерии и методика и въз основа на подадени заявления от ...
Източник: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"
За всички първокурсници задочно обучение - уч. година 2023/2024
05.09.2023

Източник: Университетски център по ИТ
Графици за дипломни защити на студентите от специалности ВиК и Инженерна екология - лято 2023
27.06.2023, Петър Филков
 Графиците за ден, час и поредност на представяне и защите на дипломните работи на студентите от специалност "Водоснабдяване и ...
Източник: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
Откриване на процедура за избор на ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
01.06.2023, Петър Филков
 Съобщението на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на ...
Източник: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
Първо посещение на студентите втори курс на ХТФ при УАСГ на хидротехнически обекти, стопанисвани от НЕК ЕАД
04.05.2023
  В края на 2022 год. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Университетa по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и ...
Източник: Деканат ХТФ
ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
27.04.2023, Petar Filkov
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Източник: Faculty of Hydraulic Engineering
ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“
27.04.2023, Петър Филков
 ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии ...
Източник: Хидротехнически факултет
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8