Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

Дипломи на дипломираните през м. юли 2021 г.
14.09.2021, Петър Филков
 Дипломите на защитилите дипломанти през лятната сесия на учебната 2020/21 г. са подготвени за подпис от дипломантите и се намират във ...
Източник: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в ХТФ
08.09.2021, Петър Филков
 Според "Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключен договор с ...
Източник: Хидротехнически факултет, "Автомагистрали - Черно море" АД - Шумен
ВАЖНО за студентите задочно обучение - занятия по спорт
08.09.2021, Петър Филков
 Занятията по спорт за студентите задочно обучение ще се провеждат, според графика, даден в приложения файл.
Източник: Център за физическо възпитание и спорт
Отличие за проф. Хелмут Кройс
08.07.2021, Петър Филков
 Проф. Хелмут Кройс - доктор хонорис кауза на УАСГ, бе удостоен с медал Prehtl за заслуги към Технически университет-Виена
Източник: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в специалностите на ХТФ
02.06.2021, Петър Филков
 От учебната 2021/2022 г. студенти от специалности към Хидротехническия факултет на УАСГ могат да се обучават безплатно, при сключен ...
Източник: Хидротехнически факултет
Покана за Общо събрание на ХТФ
28.05.2021
ПОКАНА за участие в работата на Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ
Източник: Хидротехнически факултет
Преобявяване на конкурси за прием на редовни и задочни докторанти
25.03.2021
 Университетът по архитектура, строи­телство и геодезия - София, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по ...
Допълнителни изпитни дати към ХТФ за кандидат-дипломанти
26.02.2021, Петър Филков
 Допълнителните дати са за потенциални дипломанти за летния семестър на учебната 2020/21 г. с останал един неположен изпит.
Източник: Хидротехнически факултет
Заповед на Декана на ХТФ относно частично присъствено практическо обучение
24.02.2021, Петър Филков
 В заповедта се посочват специалностите и дисциплините, по които ще има присъствено обучение, както и седмиците от семестъра, в които ...
Източник: Хидротехнически факултет
Страници: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8