Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

Общо събрание на ФТС чрез кореспондентно гласуване

02.02.2023, доц. Петър Николов

 Покана за участие в работата на ОС на ФТС

 В периода от 10:00 ч на 13.02.2023 г до 16:00 ч. на 20.02.2023 г., в канцеларията на ФТС ще се проведе кореспондентно гласуване от членовете на ОС на ФТС при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Попълване на състава на Факултетен съвет на Факултет по Транспортно строителство от квота „Студенти” – двама члена на ФС на ФТС.

 Източник: Факултет по транспортно строителство