Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на арх. Гергана Диканска

09.02.2023, Д.Недялков

На 09 март 2023 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в 316 зала - АФ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Изграждане на корпоративен дизайн. Банков сектор." , с автор арх. Гергана Диканска, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“ и научната специалност "Синтез на архитектурата с другите изкуства".Източник: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"