Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на арх. Цветомира Гиргинова

15.02.2023

 

На 16 март 2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч в 316 зала ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Дизайн в България. Възникване, развитие и тенденции" с автор арх. Цветомира Гиргинова – за присъждане на ОНС „Доктор“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ в докторска програма „Синтез на архитектурата с другите изкуства“.



Източник: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"