Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Електронно записване на задължителни курсове (по дисциплини по избор) за преддипломантите на катедрите в АФ в X семестър

17.02.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Уважаеми преддипломанти на катедри в Архитектурния факултет, за настоящия летен семестър на учебната 2022/2023 г. записването на задължителни курсове (по дисциплини по избор) за преддипломантите в X семестър ще бъде проведено електронно чрез следния онлайн табличен файл:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8NQudbzG4uR-qZxSIBvEpko-pQRhAqqopWxg8fUDuE/edit?usp=sharing

Записването става като всеки преддипломант използва своя uacg.bg служебен акаунт и добавя своите имена и факултетен номер в съответните списъци (листове/sheets в долната част на екрана), отредени за отделните избираеми дисциплини.

Крайният срок за записване е 23:59 ч на 13.03.2023 г.

Забележки:

  1. Добавянето в списъците става единствено чрез вписване (log in) с uacg.bg служебните акаунти, с които разполага всеки студент. Молбите за достъп (request access) до файла на списъците от външни за УАСГ Google/Gmail акаунти ще бъдат игнорирани. Ако имате проблем с ползването на своя uacg.bg служебен акаунт или не помните атрибутите си за достъп до него (парола), моля да се обърнете за съдействие към администратор на Университетския център за информационни технологии (УЦИТ) или директно да пишете на support@uacg.bg;
  2. Кредитните точки от факултативните курсове са допълнителни и не се включват в сумата от кредитните точки на задължителните (по дисциплини по избор) - факултативните курсове не се броят за избираеми.


Източник: Деканат на АФ