Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Електронно записване на факултативни дисциплини студентите на АФ

17.02.2023

Уважаеми студенти на Архитектурния факултет, за настоящия летен семестър на учебната 2021/2022 г. в зависимост от курса Ви на обучение имате възможност да се запишете в някой/някои от следните факултативни курсове:

  • Езикова култура - за студентите по специалност "Архитектура" в 1 курс, специалност "Урбанизъм" - ОКС Бакалавър в 1 курс и специалност ЛАЛП в 1 курс, летен семестър; часовете се провеждат съгласно разписа на специалност "Архитектура" - всеки вторник между 17 ч и 19 ч в зала 906;
  • Дескриптивна геометрия - част II - за студентите по специалности "Архитектура" и ЛАЛП в 1, 2 или 3 курс, летен семестър;
  • Фонтани и водни ефекти в интериора и екстериора - за студентите по специалност "Архитектура" в 4 курс и студентите по специалност "Урбанизъм" - ОКС "Магистър", летен семестър;
  • Модерност и съвременност - за студентите по специалност "Архитектура" в 3 курс, летен семестър.

Записването на факултативните курсове ще бъде проведено електронно чрез следния онлайн табличен файл:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxZGgiOq4R4l27ZoJNVmu44txaIh_jrsm3PyjWzD7nE/edit?usp=sharing

Записването става като всеки желаещ студент използва своя uacg.bg служебен акаунт и добавя своите имена и факултетен номер в съответните списъци (листове/sheets в долната част на екрана), отредени за отделните факултативни дисциплини.

Крайният срок за записване е 23:59 ч на 13.03.2023 г.

Забележки:

  1. Добавянето в списъците става единствено чрез вписване (log in) с uacg.bg служебните акаунти, с които разполага всеки студент. Молбите за достъп (request access) до таблицата от външни за УАСГ Google/Gmail акаунти ще бъдат игнорирани. Ако имате проблем с ползването на своя uacg.bg служебен акаунт или не помните атрибутите си за достъп до него (парола), моля да се обърнете за съдействие към администратор на Университетския център за информационни технологии (УЦИТ) или директно да пишете на support@uacg.bg;
  2. Кредитните точки от факултативните курсове са единствено допълнителни и не се включват в сумата от кредитните точки на задължителните (по дисциплини по избор) - факултативните курсове не се броят за избираеми.