Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Избираем курс АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

19.02.2023, доц. д-р арх. Тодор Цигов

 

Покана за избираемата учебна дисциплина АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, за студентите от всички курсове, специалности АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ

Доц. д-р арх. Тодор Цигов кани студентите от Архитектурния факултет в своята избираема учебна дисциплина

АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

ПЕТЪК 14-16 ч. – ЗАЛА 316

Избираемата учебна дисциплина Архитектурна антропология е достъпна за студентите от всички курсове, като кредитните точки (ECTS – 4,0) и оценките остават валидни за 10 семестър архитектура или 6 семестър урбанизъм.


ИЗПИТ: ЕСЕ – С ТЕМА ПО ИЗБОР –
ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕМАТИКАТА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС.

ОБИТАВАНАТА СРЕДА КАТО ПСИХОПРОГРАМА
Лекционният курс цели ориентация в обширната и не твърде изучена област, касаеща въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората и разкрива отговорностите на архитектите и урбанистите за последиците от това ежедневно въздействие, сумиращи се с течение на поколенията. Запознаването с единното влияние на разнородните фактори в изкуствената жизнена среда създава обединяващ контекст за различните страни на архитектурата и дизайна (предмет на други учебни дисциплини). Това благоприятства формирането на лични професионални позиции. Проследяват се културните корени на формообразуването в архитектурата и дизайна, във връзка с развитието на езика, психиката и принципите на архитектурното възприятие. Разглеждат се някои съответствия между архитектурното пространство и парите: функционални ресурсни метафори, допускащи паралели между композиционните и финансовите закони. Съпоставят се културните и архитектурните постижения в традиционните и в търговските общества – през различните исторически епохи – в контекста на официалната и фолклорната (народна) култура.

АКО АРХИТЕКТУРАТА Е МИТ, КОЙТО СЕ ПРАКТИКУВА – СЪЗНАВАНО ИЛИ НЕ – АРХИТЕКТЪТ Е ЖРЕЦ