Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Новини /

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

20.02.2023, Петър Филков

ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Конкурсът е за изследовател, код по НКПД 2142 6002, инженер, водоснабдяване и канализация - 1 БРОЙ, с висше образование с ОКС „Магистър“, специалност „ВиК“, професионална квалификация „Строителен инженер“ или еквивалентна на нея, с придобита образователна и научна степен „доктор“ по специалност „ВиК“ или еквивалентна. Минимален трудов стаж по специалността – 5 години. Необходими са научна експертиза в областта на повишаване на ефективността на ВиК системите и  опит в провеждане на полеви изследвания.


Срокът за подаване на документи е от 20.02. до 27.02.2023 г. включително.


Повече информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи, етапите на конкурса и др. е представена в приложения файл.Източник: Хидротехнически факултет