Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

ПОКАНА Защита на докторска дисертация

19.05.2023, Деканат ГФ

Защита на докторска дисертация „Геодезически методи при строителството на сгради и съоръжения“ с автор инж. Петя Борисова-Мървакова, редовен докторант към катедра „Приложна геодезия“  

Защитата ще се състои на 29.05.2023 г. от 17:15 ч. в зала 414, Ректорат на УАСГ Източник: Деканат ГФ

Заповед НЖ
Деканат ГФ

Автореферат
Деканат ГФ