Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Устройство и управление на земи и имоти”

31.07.2023, Деканат ГФ

випуск 2023 година /първи дипломен семестър/
03.08.2023 г. от 10.00 ч. в зала 115, блок 7, корпус Б на УАСГ
 Източник: Деканат ГФ