Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Класирани за магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти“ – задочна форма на обучение, учебна 2023/2024 година

21.08.2023, Деканат ГФ

Записването се извършва в периода от 23.08.2023 г. до 01.09.2023 г. вкл., в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 208А, ет. 2 в сградата на Ректората) от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа.

Документи за записване - именник, студентска книжка, две снимки, медицинско свидетелство, документ за платена такса (приведена по банков път). Източник: Деканат ГФ

Класиране
Деканат ГФ