Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

Теми за дипломни работи към УАСГ за студентите от магистърска програма "Безопасност на пътното движение"

04.09.2023

 Уважаеми колеги, студенти в магистърска програма "Безопасност на пътното движение",

Прилагаме примерни теми за разработване на дипломни работи към катедрите на ФТС в УАСГ, както и ръководители на дипломните работи.

Прилагаме и образец на Заявление за получаване на дипломно задание.

Тези от Вас, които изберат да разработват дипломна работа към УАСГ, трябва да внесат семестриалната такса за дипломния семестър, в размер на 500 лева, в банковата сметка на УАСГ с БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ, най-късно до 13.10.2023 г.

Банка - БНБ
IBAN - BG84BNBG96613100174501
BIC - BNBGBGS
Основание за плащане: Такса дипломен семестър, специалност "БПД"
Задължено лице: трите имена на студента, ЕГН

Срокове за получаване на дипломно задание и разработване на дипломна работа, съгласно Учебния план на специлност "Безопасност на пътното движение":

- записване на дипломен семестър и получаване на задание – до 15 октомври 2023 г. 

- Разработване на дипломна работа – до 15 февруари 2024 г.

- Рецензии - до 28 февруари 2024 г.

- Дипломни защити - до 15 март 2024 г.