Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Избираема дисциплина ФИЗИЧЕСКИ И СЕТИВНО ДОСТЪПНА СРЕДА

17.09.2023

 

Курсът по физически и сетивно достъпна среда поставя човека-ползвател и начина, по който той взаимодейства със заобикалящата го среда, в центъра. Акцентът е поставен върху групата хора с различни възможности и потребности, т.нар. хора в неравностойно положение. Силно се застъпва и онагледява идеята, че превръщайки средата в достъпна и включваща именно за тази група, то тя неминуемо придобива универсален характер и се обогатяват качествените преживявания на всички нейни ползватели.

Темата за достъпна среда е изключително многопластова като на това нейно разнообразие са посветени основните четири учебни модули на курса:

  1. Модул – човекът, бариерите и потенциалите. Заедно със студентите се разглеждат пространствените нужди и потенциали на 4-те основни групи хора в неравностойно положение; разработва се сравнителен анализ между всички 4 групи и се извеждат общите характеристики на средата, които я правят универсална;
  2. Универсален дизайн. Стъпва се върху изводите, направени в предходния модул и се илюстрират и анализират различни примери за универсален дизайн от света. Разглеждат се теоретичните основи на 3-те движения за универсален дизайн, включващ дизайн и дизайн за всички. Представя се и българската нормативна уредба, касаеща достъпна среда;
  3. Мултисензорен дизайн. Изследва се необходимостта от включването на повече сетива при проектиране за хора в неравностойно положение чрез примери от феноменология в архитектурата и сетивен дизайн;
  4. Взаимодействието проектант – краен ползвател/Антропоцентричен подход (Human-centred design approach). Модулът разглежда начините и ползите от активното включване на крайния ползвател в проектирането.

Важен аспект на курса е, че заедно със студентите се търсят и изследват начините, чрез които неравностойно положение, в което материалната среда поставя дадена група хора, да сe превърне в равностойно. Лекционният формат се разнообразява с похвати за по-активно включване на студентите като дискусии, brain-storming сесии, импровизирани мини-работилници и практически експерименти.

Лектори:

  • д-р арх. Деница Динчева-Мерджанова
  • спец. по включващ дизайн Ивелина Гаджева

Време и място на провеждане на курса:

зимен семестър, всяка сряда, 10-12 ч, зала 316, всеки четвъртък, 16-18 ч, зала 907 с първа лекция на 28.09.2023 г.Източник: Деканат на АФ