Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Семинар по проект „Творчески пространства“

15.11.2023, доц. д-р К. Цветков

Представители на Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) участваха в семинар по проект „Творчески пространства“, с организатор сдружение „СТАРИ СТОЛИЦИ“.
Домакин на семинара бе катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет, под ръководството на проф. д-р Георги Христов.
Участници в семинара бяха студенти и преподаватели от УАСГ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“,
 

Фото галерия


В периода 05 – 08. 11. 2023 г. в новооткрития център за върхови постижения на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се състоя семинар с участието на студенти и преподаватели от трите университета. УАСГ бе представен от студентите Станислав Стефанов, Ива Ненова, Пламен Илиев, Милена Дяволова, Симона Овчарова, Рада Славова, Георги Палазов, както и от преподавателите - доц. д-р арх. Данаил Недялков, доц. д-р Камен Цветков и хон. преп. Мария Милова.
В рамките на семинара бяха демонстрирани технологии за дигитализация, адитивно производство и визуализация на тримерни обекти в среди за виртуална и добавена реалност. Анализирани бяха възможностите за въздействие на технологиите върху образователния процес чрез създаване на „творчески пространства" в среда на културни институции.
Отчетени бяха възможности за бъдещо сътрудничество между трите университета в полето на дигиталните технологии, което ще допринесе за развитието на тяхната научно-изследователската и учебната дейност.
 Източник: катедра Рисуване и Моделиране