Начало / Факултети / Геодезически факултет / Новини /

Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Устройство и управление на земи и имоти”

28.11.2023

Дипломните защити ще се проведат на 30.11.2023 г. от 15;15 ч. в зала 115, блок 7,корпус Б на УАСГ.

Графикът е съгласно приложената покана.Източник: Деканат ГФ