Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Резултати от изборите за декан на АФ, председател и заместник-председател на ОС на АФ, състав на ФС на АФ – за мандат 2023-2027 (актуализирано на 14.12.2023 г.)

13.12.2023, ас. арх. Велко Стратиев, председател на комисията по изборите

На 12.12.2023 г. на заседание на Общото събрание на Архитектурния факултет на УАСГ се проведоха избори за декан на АФ, за председател и заместник-председател на Общото събрание на АФ, за състав на Факултетния съвет на АФ.

Резултатите от изборите за мандат 2023-2027 са както следва:

 • декан на АФ:
  • проф. д-р арх. Орлин Давчев
 • председател на Общото събрание на АФ:
  • доц. д-р арх. Никола Миронски
 • заместник-председател на Общото събрание на АФ:
  • доц. д-р Орлин Иванов
 • състав на Факултетния съвет на АФ:
  • от хабилитираните преподаватели:
   • доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
   • доц. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
   • доц. д-р арх. Георги Бояров
   • проф. д-р арх. Орлин Давчев
   • доц. д-р арх. Цветелина Даскалова
   • доц. д-р Яким Дейков
   • доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
   • доц. д-р Орлин Иванов
   • доц. д-р арх. Елица Иванова
   • доц. д-р арх. Емил Йорданов
   • доц. д-р Денко Колев
   • доц. д-р арх. Ясен Кьосев
   • доц. д-р Панчо Куртев
   • доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова
   • доц. д-р арх. Ангел Мазников
   • доц. д-р арх. Никола Миронски
   • доц. д-р Генчо Накев
   • доц. д-р арх. Милена Нанова
   • доц. д-р арх. Данаил Недялков
   • доц. д-р арх. Александрина Ненкова
   • доц. д-р арх. Велина Панджарова
   • доц. д-р Ивайло Петров
   • доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
   • доц. д-р арх. Панайот Савов
   • доц. д-р арх. Милена Ташева
   • доц. д-р арх. Александър Цветков
   • доц. д-р Камен Цветков
   • доц. д-р арх. Мариана Цветкова
  • от квотата на нехабилитираните преподаватели:
   • гл. ас. д-р арх. Десислава Косева
   • гл. ас. д-р арх. Венета Златинова
   • ас. арх. Росица Браткова – на балотаж* за непопълнените 2 места от квотата
   • гл. ас. д-р арх. Нора Йорданова – на балотаж* за непопълнените 2 места от квотата
   • гл. ас. д-р Митко Златанов – на балотаж* за непопълнените 2 места от квотата
  • от квотата на студентите и докторантите:
   • Велимир Йорданов
   • Радостина Запрянова
   • Йордан Блажев
   • Виктор Марков

Комисията по изборите публикува подробно резултатите в приложения по-долу протокол.

*Балотажът за членовете на Факултетния съвет на АФ от квотата на нехабилитираните преподаватели ще бъде проведен чрез кореспондентско гласуване на 14.12.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч до 12:00 ч в зала 211 на корпус А от сградата на УАСГ.


 

Актуализация от 14.12.2023 г. на обявлението по повод на проведения балотаж по окончателния избор на състав на Факултетния съвет на АФ за мандат 2023-2027 г. от квотата на нехабилитираните преподаватели. За състава на ФС успешно са избрани:

 • гл. ас. д-р арх. Десислава Косева
 • гл. ас. д-р арх. Венета Златинова
 • гл. ас. д-р арх. Нора Йорданова
 • гл. ас. д-р Митко Златанов