Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

Отчетно Общо събрание на ФТС на 16.01.2024 г., от 14.15 ч, в зала 220

28.12.2023, Деканат ФТС

       Уважаеми колеги,

     На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование,  и чл. 23 ал. 4 от Правилник за дейността на УАСГ

                                             СВИКВАМ

Общото събрание на Факултет по Транспортно строителство на 16.01.2024 г. (вторник) от 14:15 ч., в зала 220, при следния

                                            ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отчетен доклад на Деканското ръководство за периода 04.2023 г. – 12. 2023 г. и обобщение за мандата.
  2. Обсъждане и гласуване на доклада.
  3. Обсъждане и гласуване структурата на факултетен съвет на ФТС  
  4. Разни

                                                 Председател на ОС на ФТС: доц. Петър Николов