Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Новини /

Изборно общо събрание на ФТС на 13.02.2024 г. от 14.15 ч, в зала 220

12.01.2024

     На основание на чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование и чл. 23, ал. 4 от Правилник за дейността на УАСГ

СВИКВАМ

  Общото събрание на Факултет по Транспортно строителство на 13.02.2024 г. от 14:15 ч., в зала 220, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Провеждане на избори за Председател и Заместник председател на Общото събрание, за членове на Факултетен съвет и за Декан на Факултет по транспортно строителство  

 

                                      Председател на ОС на ФТС: доц. Петър Николов