Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител катедра "Интериор и дизайн за архитектурата" към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.

12.02.2024, доц. д-р арх. Александрина Ненкова

На 02.02.2024 г. изборна комисия в състав:
1. председател – проф. д-р арх. Орлин Давчев
2. член – доц. д-р арх. Елица Иванова
3. член – гл. ас. д-р арх. Калина Тихолова
прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие със ЗВО на РБ и Правилника за дейността на УАСГ и обявява следните решения и указания:
и констатира, че подадената кандидатура за ръководител на катедра „Интериор и Дизайн за архитектурата“ на:
доц. д-р арх. Александрина Ненкова, съответства на изискванията на Закона за висшето образование на РБ и Правилник за дейността на УАСГ.
На основание на тази преценка документите на кандидата: изборната платформа, професионалната автобиография и декларацията, бяха обявени на публично място в канцеларията на катедрата и на сайта на УАСГ.
дата : 12.02.2024Източник: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"