Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"

05.03.2024

 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на арх. Христо Тритаков

 На 29 март 2024 от 16.00 ч. в зала 211 на корпус А, ет 2, УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „АКВАТЕКТУРА“ с автор арх. Христо ТритаковИзточник: Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата"