Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"

18.03.2024

 Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия" за нуждите на катедра "Интериор и дизайн за архитектурата" към Архитектурен факултет, УАСГ, обявен в ДВ бр. 92 / 03.11.2023г.

 Приложени са заповед за назначаване на научно жури, резюмета на трудовете на кандидата, както и рецензиите и становищата на членовете на научното жури.