Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на тема: „ МЕЖДИННО ПРОСТРАНСТВО В МАЛКИ ЖИЛИЩНИ ЕДИНИЦИ. Средство за постигане на устойчива архитектура “ с автор: ас. арх. Елица Деянова, докторант към катедра „Жилищни сгради“, АФ на УАСГ

03.06.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

 На 13 юни 2024 г. (четвъртък) от 12:00 ч в 211 зала ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема " Междинно пространство в малки жилищни единици. Средство за постигане на устойчива архитектура " с автор ас. арх. Елица Деянова, докторант  към катедра „Жилищни сгради“ – за присъждане на ОНС „Доктор“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“научно направление „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли".