Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО „ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА“ ЮЛИ 2021г.
24.06.2021
Провеждането на учебната лятна практика по „История на антична и средновековна архитектура ще се осъществи в периода от 26.07 - 01.08.2021г.
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА спец. "АРХИТЕКТУРА", ЮНИ 2021 г.
23.06.2021
Уважаеми колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите графика за работата на Държавните дипломни комисии за специалност ...
Source: Деканат на АФ
Покана за участие в конкурс за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в Брацигово
22.06.2021
Камара на архитектите в България - Регионална колегия София Област, съвместно с Община Брацигово отправя покана за участие в конкурс за ...
Source: Деканат на АФ
Резултати от гласуването за попълване състава на Факултетен съвет на Архитектурен факултет на УАСГ
22.06.2021, Д.Недялков
Резултати от гласуването за попълване състава на Факултетен съвет на Архитектурен факултет на УАСГ от квотата на хабилитираните ...
Покана за публично представяне на проектни предложения на студенти от 4 курс, специалност ЛАЛП
21.06.2021
По инициатива на заместник-кмета на СО–Район „Младост“ ланд. арх. Мария Грозева на 28.06.2021 г. от 17:00 ч в хотел „Метрополитън“ ...
Source: Деканат на АФ
Онлайн семинар на тема " Женският подход в устойчиво на климата строителство"
15.06.2021, Деканат Архитектурен факултет
На 21.06.2021 от 15:00 часа ще се проведе онлайн семинар на тема " Женският подход в устойчиво на климата строителство". Ще вземат ...
Source: Международен съюз на архитектите
Връчване дипломите на ВИПУСК 2021 от АФ - архитекти и урбанисти
03.06.2021
  Уважаеми колеги, на 25 юни 2021 г. (петък) от 11 часа в Аула Максима ще се проведе официална церемония по връчване на дипломите на ВИПУСК ...
Source: Деканат на АФ
Поправителна сесия за студентите от I и II курс, специалност "Архитектура"
02.06.2021
Уважаеми колеги - студенти и преподаватели, На заседание на Факултетния съвет на Архитектурен факултет, проведено на 01.06.2021 г., беше ...
Source: Деканат на АФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 22