Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Електронно записване на задължителни курсове (по дисциплини по избор) за преддипломантите на катедрите в АФ в X семестър
17.02.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Уважаеми преддипломанти на катедри в Архитектурния факултет, за настоящия летен семестър на учебната 2022/2023 г. записването на ...
Source: Деканат на АФ
избираем курс "Съвременни изображения, архитектурни медии и модели"
16.02.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Катедра „Обществени сгради“ отправя покана към студентите от V курс на специалност „Архитектура“ за посещение на ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Публична защита на дисертационен труд на арх. Цветомира Гиргинова
15.02.2023
  На 16 март 2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч в 316 зала ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Дизайн в България. ...
Source: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
Семинар на тема "Преминаване към цифрова трансформация и строително-информационно моделиране с решения и програми от Аутодеск"
14.02.2023
  Като оторизиран златен партньор на Аутодекс КАД Пойнт ЕООД отправя покана за семинар на тема „Преминаване към цифрова ...
Source: CAD Point Ltd
Публична защита на дисертационен труд на арх. Гергана Диканска
09.02.2023, Д.Недялков

Source: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
Дати за изпити от поправителна сесия на катедра “Технология на архитектурата“
07.02.2023, Николай Николаев

Source: катедра “Технология на алхитектурата“
График за получаване на административна заверка и за запиване на летен семестър на учебната 2022/2023 г. в АФ по курсове
31.01.2023
I курс – специалност „Архитектура“, специалност „Урбанизъм“, специалност ЛАЛП 13.02.2023 г. и 14.02.2023 г.   II курс ...
Source: Деканат на АФ
Студентски конкурс за идейно проектно решение на Централна зона с. Лозен
31.01.2023
  Съюзът на архитектите в България по инициатива на ГО „Лозен“ с подкрепата на Столична община (НАГ) и УАСГ, ВСУ „Любен ...
Source: Деканат на АФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 42