Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Открит конкурс за студенти и млади архитекти за обновяване на водната кула в Димитровград
16.11.2022
  Община Димитровград обявява открит конкурс за студенти и млади архитекти за идеен проект за обновяване и преустройство на Водната ...
Source: община Димитровград
Постер по повод 5-годишнината от създаването на специалност ЛАЛП в УАСГ
08.11.2022
  Във връзка с 5-ата годишнина от създаването и успешната реализация на специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно ...
Source: Деканат на АФ
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Рисуване и моделиране" при АФ
04.11.2022, Д.Недялков
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 36 от 13.05.2022г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ No: 268/ ...
Source: катедра "Рисуване и моделиране"
Покана за участие в кръгла маса „Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на ХХI век“, организирана от САБ
04.11.2022
  Уважаеми колеги, Съюзът на архитектите в България (САБ) отправя покана за участие в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на ...
Source: САБ
Програма на факултативния лекционен курс на доц. Димитър Андрейчин "СЪВРЕМЕННА АМЕРИКАНСКА АРХИТЕКТУРА" за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
19.10.2022
  80 години Университет по архитектура, строителство и геодезия                                     ...
Source: Деканат на АФ
Победителите в Годишните Архитектурни награди ARCHINOVA 2022
17.10.2022
  В конкурса Годишни архитектурни награди ARCHINOVA за 2022, чието Девето издание протече под мотото „Архитектура за по-добро ...
Международен студентски пленер „Разкриване на идентичността“ на МАА
13.10.2022
  Международната академия на архитектурата (МАА) организира Международен студентски пленер като част от събитията по случай 35-тата ...
Go to page 1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 48