Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, I дипломна сесия, януари 2024 г.
12.01.2024, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Приложени към настоящото обявление ще намерите: График за провеждането на дипломните защити на специалност ...
Source: Деканат на АФ
ПОПРАВКА по ДИСЦИПЛИНАТА ИНФОРМАТИКА В АРХИТЕКТУРАТА
09.01.2024, доц. д-р Д. Недялков
МНОГО ВАЖНО! До всички студенти от III-ти, IV-ти и V курс, които нямат оценка по дисциплините  
Source: катедра Индустриални сгради
Промени при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър на учебната 2023/2024 година.
14.12.2023
  В таблицата по-долу са представени промените в залите при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър ...
Обява за провеждане на избори за декан и за членове на Факултетен съвет при Архитектурен факултет
21.11.2023, ас. арх. Велко Стратиев
  Уважаеми колеги, На основание чл. 41 от Правилника за дейността на УАСГ обявяваме провеждането на избори за декан и за членове на ...
Отчетен доклад на АФ за 2019-2023 г.
18.11.2023
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ И ЗА НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД ...
Source: Деканат на АФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 30