Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА
12.06.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В СЪРБИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА
12.06.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за студенти ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В СЪРБИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-19 ГОДИНА
12.06.2018
Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за ...
Source: ЦМДМ
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
11.06.2018, данаил недялков

Source: катедра "Жилищни сгради"
Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
11.06.2018, данаил недялков

Source: катедра: Рисуване и моделиране
Защита на дисертацонен труд на арх. Тихомира КОСТОВА
06.06.2018

Source: катедра Жилищни сгради
Изложба на студентски резултати от дисциплина "Моделиране"
05.06.2018, данаил недялков
Катедра "Рисуване и моделиране" Ви кани на изложба с студентски резултати от дисциплина "моделиране"
Source: катедра: Рисуване и моделиране
Go to page 1 ... 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48