Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Наградени проекти на студенти от специалност ЛАЛП на АФ в конкурса „Ландшафтен архитект на годината 2022“
01.05.2023
  На 18 април 2023 г. жури на Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА) в състав ланд. арх. Веселина Калайкова (Председател), ланд. арх. Амада ...
Source: катедра "Градоустройство"
Покана за участие в присъствени и виртуални архитектурни работилници от CAUKIN Studio за периода юли-септемви 2023 г.
01.05.2023
Британското CAUKIN Studio отправя покана към студентите на АФ за участие в поредица от една виртуална и няколко присъствени архитектурни ...
Source: caukinstudio.com/joinus
Студентски конкурс за идейно проектно решение на Централна зона с. Лозен
12.04.2023, доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Уважаеми участници в Студентския конкурс за идейно проектно решение на Централна зона с. Лозен, моля да имате предвид следното: ...
Провеждане на Държавна дипломна клаузура за дипломантите по специалност "Архитектура" на 19.04.2023 г.
12.04.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Държавната дипломна клаузура за втората дипломна сесия на дипломантите по специалност "Архитектура" ще се проведе на 19.04.2023 г. ...
Source: Деканат на АФ
Церемония по дипломирането на ВИПУСК 2023 от АФ - архитекти и урбанисти
11.04.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Уважаеми колеги, на 10 май 2023 г. (сряда) от 11 ч в Аула Максима ще се проведе официалната церемония по връчването на дипломите на ВИПУСК ...
Source: Деканат на АФ
Курс за докторанти "Академично писане и научна комуникация" с водещ лектори проф. дн Иванка Мавродиева и д-р Георги Петков
11.04.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Във връзка със зачисляването на новоприетите докторанти и изготвянето на индивидуалните им учебни планове съобразно Стандарта за ...
Source: Деканат на АФ
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС “СЪВРЕМЕННИ ФАСАДНИ ОСТЪКЛЯВАНИЯ И СЛЪНЦЕЗАЩИТИ“
09.03.2023, Катедра Технология на архитектурата
 Фирма „Алукьонигщал“ и Катедра „Технология на архитектурата“ (Архитектурен факултет) УАСГ обявяват явен конкурс за ...
Go to page 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 30