Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Лекция на тема "Проектиране и изграждане на огради и оградни системи - всичко най-важно накратко"
21.11.2022
Заповядайте на лекция на тема "Проектиране и изграждане на огради и оградни системи - всичко най-важно накратко", която ще се ...
Source: Деканат на АФ
Конкурс за стипендии "Гипсън"
18.11.2022
  Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват конкурс за ...
Source: Деканат на АФ
Открит конкурс за студенти и млади архитекти за обновяване на водната кула в Димитровград
16.11.2022
  Община Димитровград обявява открит конкурс за студенти и млади архитекти за идеен проект за обновяване и преустройство на Водната ...
Source: община Димитровград
Постер по повод 5-годишнината от създаването на специалност ЛАЛП в УАСГ
08.11.2022
  Във връзка с 5-ата годишнина от създаването и успешната реализация на специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно ...
Source: Деканат на АФ
Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Рисуване и моделиране" при АФ
04.11.2022, Д.Недялков
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 36 от 13.05.2022г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ No: 268/ ...
Source: катедра "Рисуване и моделиране"
Покана за участие в кръгла маса „Актуални проблеми на архитектурното образование в първите десетилетия на ХХI век“, организирана от САБ
04.11.2022
  Уважаеми колеги, Съюзът на архитектите в България (САБ) отправя покана за участие в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на ...
Source: САБ
Go to page 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... 46