Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС “СЪВРЕМЕННИ ФАСАДНИ ОСТЪКЛЯВАНИЯ И СЛЪНЦЕЗАЩИТИ“
09.03.2023, Катедра Технология на архитектурата
 Фирма „Алукьонигщал“ и Катедра „Технология на архитектурата“ (Архитектурен факултет) УАСГ обявяват явен конкурс за ...
избираем курс БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
20.02.2023, д-р Благовест Върбаков
За втора поредна година поради засиления интерес Архитектурният факултет при УАСГ организира за студентите от всички специалности ...
Source: Деканат на АФ
Електронно записване на задължителни курсове (по дисциплини по избор) за студентите на специалност "Урбанизъм"
20.02.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Уважаеми студенти на специалност "Урбанизъм" (ОСК "Бакалавър" и ОКС "Магистър"), за настоящия летен семестър на ...
Source: Деканат на АФ
Избираем курс АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ
19.02.2023, доц. д-р арх. Тодор Цигов
  Покана за избираемата учебна дисциплина АРХИТЕКТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, за студентите от всички курсове, специалности АРХИТЕКТУРА и ...
Електронно записване на задължителни курсове (по дисциплини по избор) за преддипломантите на катедрите в АФ в X семестър
17.02.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов
  Уважаеми преддипломанти на катедри в Архитектурния факултет, за настоящия летен семестър на учебната 2022/2023 г. записването на ...
Source: Деканат на АФ
избираем курс "Съвременни изображения, архитектурни медии и модели"
16.02.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов
  Катедра „Обществени сгради“ отправя покана към студентите от V курс на специалност „Архитектура“ за посещение на ...
Source: катедра "Обществени сгради"
Go to page 1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 30