Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News

Faculty News

Отчетен доклад за дейността на СФ за периода 01.2020 - 01.2024
01.12.2023

Source: Деканско ръководство на СФ
Новина
16.11.2023
Церемония по дипломирането на студентите от СФ, защитили дипломната си работа през юни-юли 2023 г.
08.11.2023
Уважаеми колеги, на 13 ноември 2023 г. (понеделник) от 11 ч в Аула Максима на УАСГ ще се проведе официалната церемония по връчването на ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Конкурси за докторанти по държавна поръчка
23.10.2023
УАСГ ОБЯВЯВА конкурси за докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. Срокът за подаване на документи е два месеца от ...
На вниманието на студентите, записани в 7-и или 9-и семестър, специалност ССС
11.10.2023
Регионалното ръководство на КИИП София-град ежегодно отпуска стипендии на студенти, показали високи успехи в учебния процес. За ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2022/2023 уч. г.
21.09.2023, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2022/2023 уч. г., трябва да проверят приложенията към дипломите си в ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на судентите от СФ, на които предстои записване на 10-и дипломен семестър
21.09.2023
Уведомяваме студентите от СФ, които все още не са записали дипломен семестър, че трябва да го направят най-късно до 30.09.2023 г.
Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 14