Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News

Faculty News

Зимна редовна сесия 2022 г. - изпитни дати и правила за провеждане в СФ при УАСГ
20.01.2022, С. Първанова

Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студенти от специалности "Управление в строителството" и "Управление на проекти в строителството"
14.01.2022, С. Първанова
Предложение за студентски стаж в община Сухиндол
Source: Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър на 2021/22 уч.г.
14.01.2022, С. Първанова
Планираните, предстоящи учебни занятия със задочни студенти (1-ви етап на летния семестър) ще се провеждат в “on-line” среда
Заповед на Декана на СФ относно заверките
14.01.2022
С настоящата заповед се удължава срокът за заверки на зимния семестър на 2021/22 уч. г. и се променят сроковете за втори дипломен семестър. ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите от СФ, специалност ССС, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
16.12.2021, С. Първанова
Студентите от специалност ССС, защитили на лятната дипломна сесия на 2020/2021 уч. г. могат да получат дипломите си във факултетната ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите от СФ, защитили на лятна дипломна сесия 2020/2021 уч. г.
01.12.2021, С. Първанова
Дипломираните студенти от специалности „Управление в строителството“ (бакалавърска програма) и „Управление на проекти в ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите, записани в 4-ти или 5-и курс, специалност ССС. Строително дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“
26.10.2021, С. Първанова
Общото събрание на дружество „Р.С. Инженеринг“ ООД отпуска стипендия „инж. Рашко Стайков“ на стойност 1000 лв. на семестър на ...
Source: Деканско ръководство на СФ
На вниманието на студентите, записани в 7-и или 9-и семестър, специалност ССС
18.10.2021, С. Първанова
Регионалното ръководство на КИИП София-град ежегодно отпуска стипендии на студенти, показали високи успехи в учебния процес. За ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Разпис на занятията за зимен семестър на уч. 2021/22 г. за специалности ССС и Управление в строителството
17.09.2021, С. Първанова
Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 9