Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Програма на Европейска нощ на учените 2022 - SEARCH
26.09.2022, Петър Филков
 Европейската нощ на учените ще се проведе на 30 септември 2022 г. Можете да се включите в десетки активности, организирани от ...
Source: Хидротехнически факултет
Европейска нощ на учените 2022 в УАСГ
21.09.2022, Петър Филков
Хидротехническият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще се включи в "Европейска нощ на учените 2022", ...
Source: Хидротехнически факултет
Откриване на учебната 2022/23 година
14.09.2022, Петър Филков
 Официалното откриване на новата 2022/23 учебна година ще се състои на 19.09.2022 г. от 11:00 ч. в Аула "Максима"  на УАСГ
Source: Хидротехнически факултет
Разпис (програма) на лекциите и упражненията за ВиК, Хидростроителство и Инж.екология - зимен семестър, учебна 2022/23 година
14.09.2022, Петър Филков
 Разписът на занятията през зимен семестър на учебната 2022/23 година за специалностите от Хидротехнически факултет е даден в ...
Source: Хидротехнически факултет
Поправителни изпити катедра "Хидротехника и хидромелиорации" - септември 2022 г.
08.09.2022, Петър Филков
 Датите за поправителни изпити по водените от преподавателите на катедрата дисциплини са посочени в прикачения файл
Source: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"
За всички първокурсници уч. година 2022/2023 - задочно обучение
01.09.2022

Source: Университетски център по ИТ
Разпис (програма) на лекциите и упражненията за спец. ВиК и ХС - задочно обучение, зимен семестър, учебна 2022023 година
01.08.2022, Петър Филков
 Разписите (програмите) за занятията на специалности "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и "Хидростроителство" (ХС) за ...
Source: Хидротехнически факултет
Отпуск на канцеларията на Хидротехнически факултет
29.07.2022, Петър Филков
 В периода 25.07.-12.08.2022 г. канцеларията на ХТФ няма да работи, поради ползване на годишен отпуск. В посочения период служебният телефон ...
Source: Хидротехнически факултет
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ХИМИК/ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ
07.07.2022, Петър Филков
ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ХИМИК/ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ...
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 12