Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Правила за провеждане на редовни избори за Декан, Председател, Заместник-председател и членове на Общото събрание на Хидротехнически факултет
05.02.2024
Правилата за провеждане на изборите са приети с Протокол № 1/02.02.2024 г. на заседание на Изборната комисия към ОС на ХТФ и са представени в ...
Source: Изборна комисия към ОС на ХТФ
Покана за Изборно Общо събрание на ХТФ 02.2024 г.
29.01.2024, Петър Филков
 Свиква се Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ на 27.02.2024 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 при следния дневен ред: ...
Source: Председател на ОС на ХТФ
Разписи задочно обучение - летен семестър 2023-24 година
23.01.2024, Петър Филков
 Представени са разписите за специалности ВиК и ХС - задочно обучение, за първи етап на летен семестър.
Source: Хидротехнически факултет
ВАЖНО за задочните студенти в ХТФ - коригирани разписи за м. януари 2024 г.
21.12.2023, Петър Филков
Разписите за провеждане на занятия със задочни студенти през ІІ етап на зимен семестър са коригирани, във връзка със Заповед на Ректора ...
Source: Хидротехнически факултет
КОРИГИРАНИ разписи на специалностите от ХТФ, валидни от 18.12.2023 г.
14.12.2023, Петър Филков
 Въз основа на Заповед № 893/14.12.2023 г. на Ректора на УАСГ, считано от 18.12.2023 г., се променят залите на провеждане на някои дисциплини за ...
Source: Хидротехнически факултет
Отчетен доклад на Декана пред ОС на Хидротехнически факултет
04.12.2023, Петър Филков
 Отчетният доклад на Декана на ХТФ пред Общото събрание на факултета за изтичащия мандат 2020-2024 г. е представен в приложения файл.
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8