Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Първо посещение на студентите втори курс на ХТФ при УАСГ на хидротехнически обекти стопанисвани от НЕК ЕАД
04.05.2023
  В края на 2022 год. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Университетa по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и ...
Source: Деканат ХТФ
ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
27.04.2023, Petar Filkov
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Source: Faculty of Hydraulic Engineering
ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“
27.04.2023, Петър Филков
 ОБЯВА за конкурс за чуждестранен учен – водещ изследовател към проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по Компетентност „Чисти технологии ...
Source: Хидротехнически факултет
Резултати от проведени частични избори за попълване състава на ФС на ХТФ
26.04.2023, Петър Филков
На Общото събрание на ХТФ, състояло се на 25.04.2023 г., се проведe частичен избор за попълване с 1 (един) член на състава на Факултетен съвет на ...
Source: Изборна комисия към ОС на ХТФ
Връчване на дипломите на абсолвентите от ХТФ
26.04.2023, Петър Филков
 Дипломите на завършилите през м. януари 2023 г. студенти от Хидротехниески факултет ще се връчат на 10.05. (сряда) от 12:00 ч. в зала А 205.
Source: Хидротехнически факултет
Отчетен доклад на Декана на Хидротехнически факултет за 3-та година от мандата
18.04.2023, Петър Филков
 Във връзка с предстоящото на 25.04.2023 г. от 17:15 ч. в зала 224 заседание на Общото събрание на Хидротехнически факултет, отчетният доклад на ...
Source: Хидротехнически факултет
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
23.03.2023, доц. Кр. Кукурин
 На 25 април (вторник) от 17:15 ч. в зала Б 224 ще се проведе Общо събрание на ХТФ.
Source: Хидротехнически факултет
ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
20.03.2023, Petar Filkov
 ANNOUNCEMENT for a competition for a foreign scientist - leading researcher for project BG05M2OP001-1.002-0019 Competence Centre "Clean technologies for a sustainable environment - water, waste, energy for a circular economy"
Source: Faculty of Hydraulic Engineering
Покана за Международна конференция SINARG от Университета в Ниш
28.02.2023, Петър Филков
 Университетът в Ниш, Р. Сърбия, организира Международна конференция SINARG, която ще се проведе на 14 и 15 септември 2023 г. в Научнен и ...
Source: Хидротехнически факултет на УАСГ и Университет в Ниш
Стипендиантска програма на Група ГЕОТЕХМИН, 2022/2023 академична година
11.01.2023, Петър Филков
 За академичната 2022/2023 Група ГЕОТЕХМИН предоставя стипендии на студенти от УАСГ.
Source: Група ГЕОТЕХМИН
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8