Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Разписи на занятията за зимен семестър на специалности ВиК, ХС и Инженерна екология
16.09.2021, Петър Филков
 Учебната година започва на 20.09.2021 г., присъствено, при спазване на противопидемичните мерки (вкл. и задължителното носене на ...
Source: Хидротехнически факултет
Официално откриване на учебната година за І курс
15.09.2021, Петър Филков
Официалното откриване на учебната година за всички първокурсници на УАСГ ще бъде в понеделник, 20.09.2021 г., от 11:00 ч. в Аула "Максима" ...
Source: Хидротехнически факултет
Дипломи на дипломираните през м. юли 2021 г.
14.09.2021, Петър Филков
 Дипломите на защитилите дипломанти през лятната сесия на учебната 2020/21 г. са подготвени за подпис от дипломантите и се намират във ...
Source: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в ХТФ
08.09.2021, Петър Филков
 Според "Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключен договор с ...
Source: Хидротехнически факултет, "Автомагистрали - Черно море" АД - Шумен
ВАЖНО за студентите задочно обучение - занятия по спорт
08.09.2021, Петър Филков
 Занятията по спорт за студентите задочно обучение ще се провеждат, според графика, даден в приложения файл.
Source: Център за физическо възпитание и спорт
Обява за конкурс за наемане на млад учен към проект
08.09.2021

Source: Хидротехнически факултет
Разпис на занятията за задочно обучение на специалностите от ХТФ - зимен семестър
30.07.2021, Петър Филков
Очните занятия с различните курсове започват в различен ден, съгласно приложения файл.
Source: Хидротехнически факултет
Работа на Канцеларията на ХТФ през м. август 2021 г.
19.07.2021, Петър Филков
 В периода от 02.08.2021 до 20.08.2021 г. включително Канцеларията на Хидротехнически факултет няма да работи, поради годишен платен отпуск на ...
Source: Хидротехнически факултет
Отличие за проф. Хелмут Кройс
08.07.2021, Петър Филков
 Проф. Хелмут Кройс - доктор хонорис кауза на УАСГ, бе удостоен с медал Prehtl за заслуги към Технически университет-Виена
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 12