Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News

Faculty News

Дипломи на дипломираните през м. юли 2021 г.
14.09.2021, Петър Филков
 Дипломите на защитилите дипломанти през лятната сесия на учебната 2020/21 г. са подготвени за подпис от дипломантите и се намират във ...
Source: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в ХТФ
08.09.2021, Петър Филков
 Според "Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключен договор с ...
Source: Хидротехнически факултет, "Автомагистрали - Черно море" АД - Шумен
ВАЖНО за студентите задочно обучение - занятия по спорт
08.09.2021, Петър Филков
 Занятията по спорт за студентите задочно обучение ще се провеждат, според графика, даден в приложения файл.
Source: Център за физическо възпитание и спорт
Обява за конкурс за наемане на млад учен към проект
08.09.2021

Source: Хидротехнически факултет
Отличие за проф. Хелмут Кройс
08.07.2021, Петър Филков
 Проф. Хелмут Кройс - доктор хонорис кауза на УАСГ, бе удостоен с медал Prehtl за заслуги към Технически университет-Виена
Source: Хидротехнически факултет
Възможност за безплатно обучение в специалностите на ХТФ
02.06.2021, Петър Филков
 От учебната 2021/2022 г. студенти от специалности към Хидротехническия факултет на УАСГ могат да се обучават безплатно, при сключен ...
Source: Хидротехнически факултет
Покана за Общо събрание на ХТФ
28.05.2021
ПОКАНА за участие в работата на Общото събрание на Хидротехнически факултет при УАСГ
Source: Хидротехнически факултет
преобявяване на конкурси за прием на редовни и задочни докторанти
25.03.2021
 Университетът по архитектура, строи­телство и геодезия - София, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по ...
Допълнителни изпитни дати към ХТФ а кандидат-дипломанти
26.02.2021, Петър Филков
 Допълнителните дати са за потенциални дипломанти за летния семестър на учебната 2020/21 г. с останал един неположен изпит.
Source: Хидротехнически факултет
Заповед на Декана на ХТФ относно частично присъствено практическо обучение
24.02.2021, Петър Филков
 В заповедта се посоват специалностите и дисциплините, по които ще има присъствено обучение, както и седмиците от семестъра, в които ...
Source: Хидротехнически факултет
Go to page 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8