Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

Съобщение за студенти "Транспортно строителство", III курс
11.05.2023
 Заявления за разпределение по специализации след III курс и копия от студентските книжки се подават в канделарията на ФТС в приемно ...
Общо събрание на ФТС чрез кореспондентно гласуване
02.02.2023, доц. Петър Николов
 Покана за участие в работата на ОС на ФТС
Source: Факултет по транспортно строителство
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 18