Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

Важно !!! Подготовка на дипломи на студентите от лятна дипломна сесия на учебната 2019/2020 г.
20.10.2020, Факултет по транспортно строителство

Source: Факултет по транспортно строителство
Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория
06.10.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 14