Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News

Faculty News

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г.
03.02.2020
   Подадените документи за декан на Факултета по транспортно строителство за мандат 2020 - 2024 г.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА""
14.01.2020
 Уважаеми кандидат студенти, През учебната 2019-2020 г. в катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно ...
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
14.01.2020, Деканат ФТС
 Уважаеми кандидат студенти, През учебната 2019-2020 г. в катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към Факултета по транспортно ...
ОБЯВА НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ НА ФТС
10.01.2020, Деканат ФТС
 Изисквания, относно реда за подаване на документи от кандидатите за Декан на ФТС и относно избора на членове на Факултетния съвет на ...
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
09.01.2020, Деканат ФТС
         Общото събрание на Факултета по транспортно строителство ще се състои на 10.02.2020 г. от 14.00 ч. в зала 220 със следния  ...
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
20.12.2019, Деканат ФТС
      Общото събрание на Факултета по транспортно строителство ще се състои на 21.01.2020 г. (вторник) от 14.15 ч. в зала 220, при следния ...
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТУДЕНТИТЕ ЗАЩИТИЛИ НА ЛЯТНАТА ДИПЛОМНА СЕСИЯ
25.10.2019, Деканат ФТС
   Моля студентите защитили на лятна дипломна сесия на учебната 2018/2019 г., в срок до 13.10.2019 г. да се яват във факултетната канцелария на ...
НОВА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ КАТЕДРА „ПЪТИЩА И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЕ“ БЕ ОТКРИТА В УАСГ
09.10.2019, Д. Динев
На 4 октомври 2019 г. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, откри нова лаборатория към катедра „Пътища и транспортни ...
Source: Ректорат на УАСГ
Go to page 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 16