Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News

Faculty News

Стипендия на КИИП София-град за студенти, специалност Геодезия, записан редовно 7-ми семестър
20.10.2023, Деканат ГФ
Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) София-град продължава инициативата за ...
Source: Деканат ГФ
Академични наставници към Геодезически факултет
26.09.2023, Деканат ГФ
Уважаеми студенти, с цел създаване на условия за по-пълноценна връзка между студентите и техните преподаватели, с оглед получаване ...
Промяна в разписа на специалност Геодезия - 3 и 4 курс
26.09.2023, Деканат ГФ
Поради неотложен ремонт на лекционна зала 318, се налага промяна в разписа на 3 и 4 курс, специалност Геодезия. Новият разпис е валиден до ...
Source: Деканат ГФ
Административни групи 1 курс - специалности Геодезия и УУЗИ
16.09.2023, Деканат ГФ
Списък на административни групи 1 курс - специалности Геодезия и УУЗИ (за учебна 2023/2024 г.) 
Source: Деканат ГФ
Откриване на учебната година за Геодезически факултет
13.09.2023, Деканат ГФ
На 18.09.2023 г., след церемонията по откриване на учебната година в Аула "Максима" на УАСГ, от 12:00 ч. в зала 250 (вътрешен двор на УАСГ, откъм ...
Source: Деканат ГФ
Стипендии на Фондация „Еврика“ за 2023 г.
08.09.2023, Деканат ГФ
Уважаеми студенти на Геодезически факултет, За двадесет и първа поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на ...
Source: Фондация „Еврика“
Класирани за магистърска програма „Управление на Европейски инфраструктурни проекти“ – задочна форма на обучение, учебна 2023/2024 година
21.08.2023, Деканат ГФ
Записването се извършва в периода от 23.08.2023 г. до 01.09.2023 г. вкл., в канцеларията на Геодезическия факултет (стая 208А, ет. 2 в сградата на ...
Source: Деканат ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 12