Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Разпис на специалност Урбанизъм - бакалавър и магистър
14.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Разписът може да намерите като линк ТУК : uacg.bg/
Source: Деканат АФ
Разпис на специалност ЛАЛП
14.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Разписът може да намерите като линк ТУК :  uacg.bg/
Source: Деканат АФ
СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
13.02.2024
На 13.02.2024 г. изборната комисия (ИК), в състав: гл. ас. д-р арх. Игор Христов, ас. арх. Христо Бараков, ас. арх. Емил Михов, прие необходимите ...
Съобщение на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител катедра "Интериор и дизайн за архитектурата" към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
12.02.2024, доц. д-р арх. Александрина Ненкова
На 02.02.2024 г. изборна комисия в състав: 1. председател – проф. д-р арх. Орлин Давчев 2. член – доц. д-р арх. Елица Иванова 3. член – гл. ...
Source: катедра "Интериор и дизайн за архитектурата"
СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.
12.02.2024, гл. ас. Митко Златанов
На 08.02.2024 г. изборната комисия, в състав: гл. ас. д-р М. Златанов, гл. ас. д-р Й. Леков, ас. А. Данаилов, прие необходимите документи на един ...
Source: катедра "Рисуване и Моделиране"
ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, сп. АРХИТЕКТУРА
07.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

Source: Деканат АФ
ИЗБОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ"
02.02.2024, Игор Христов
СЪОБЩЕНИЕ № 1 на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Индустриални сгради“, Архитектурен ...
Source: катедра "Индустриални сгради"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 31