Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Промени при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър на учебната 2023/2024 година.
14.12.2023
  В таблицата по-долу са представени промените в залите при провеждането на упражненията в АФ от 18.12.2023 г. до края на зимния семестър ...
Обява за провеждане на избори за декан и за членове на Факултетен съвет при Архитектурен факултет
21.11.2023, ас. арх. Велко Стратиев
  Уважаеми колеги, На основание чл. 41 от Правилника за дейността на УАСГ обявяваме провеждането на избори за декан и за членове на ...
Отчетен доклад на АФ за 2019-2023 г.
18.11.2023
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ И ЗА НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД ...
Source: Деканат на АФ
Семинар по проект „Творчески пространства“
15.11.2023, доц. д-р К. Цветков
Представители на Университет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) участваха в семинар по проект „Творчески ...
Source: катедра Рисуване и Моделиране
Поздравителен адрес от СЛА и КАБ към абсолвентите от випуск 2023
13.11.2023
По случай успешното дипломиране на абсолвентите от випуск 2023 от специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" и ...
Source: Деканат на АФ
Резултати от избора за представители на нехабилитирания състав в ОС на УАСГ (2023-2027) от квотата на АФ
10.11.2023, ас. арх. Велко Стратиев
На 09.11.2023 г. Комисията по избора от Събранието на нехабилитираните преподаватели в АФ проведе балотаж с цел избиране на ...
Съобщение от Комисия по избора от Събранието на нехабилитираните преподаватели в АФ
08.11.2023, ас. арх. Велко Стратиев
Комисията по избора от Събранието на нехабилитираните преподаватели в АФ, проведено на 07.12.2023 г. от 16:00 ч в зала 230, публикува ...
Go to page 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 31